GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7

FederaciónDirector del TorneoÁrbitro principalControl de tiempoTournament typeFechaElo medio
Vietnam ( VIE )Trương Đức ChiếnHoàng Thiên90 minutesSistema Suizo2017/11/05 al 2017/11/191792

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1Võ Thiện Ân Q05 23w1 22b1 4w0 15b1 7w1 5b1 2w½5,50,022,5530
2Nguyễn Hạnh Hoàng Đức QGV 16w1 3b½ 7w½ 13b1 6w1 4b1 1b½5,50,022,0440
3Hoàng Lê Minh Nhật Q01 10b1 2w½ 8b0 11w1 12b1 9w1 4w15,50,020,0530
4Hoàng Việt Q01 -1 17w1 1b1 9w1 5b1 2w0 3b05,00,025,0430
5Nguyễn Hồng Phúc QTB 19w1 20b1 6w1 8b1 4w0 1w0 13b15,00,023,0530
6Nguyễn Hữu Trần Huy Q12 24b1 21w1 5b0 16w1 2b0 15w1 9b15,00,020,0540
7Huỳnh Kim Sơn Q03 12b½ 14w1 2b½ 19w1 1b0 11b1 10w15,00,019,0440
8Tôn Thất Hoàng Lâm QGV 13w1 11b½ 3w1 5w0 19b+ 10b0 15b14,50,019,0430
9Trần Khải Q02 27b1 15w1 11w1 4b0 10w1 3b0 6w04,01,021,0430
10Trương Huỳnh Duy QPN 3w0 23b1 17b1 12w1 9b0 8w1 7b04,00,017,0440
11Trần Trí Dũng Q10 26w+ 8w½ 9b0 3b0 21w+ 7w0 20b13,50,014,0330
12Võ Đình Kiên QBT 7w½ 13b½ 21w1 10b0 3w0 -1 18w½3,50,014,0120
13Trần Võ Quốc Bảo Q06 8b0 12w½ 18b1 2w0 17b1 14w1 5w03,50,013,0330
14Lư Quang Diệu QBT 21b0 7b0 23w1 17w½ 16b1 13b0 -13,50,011,0240
15Nguyễn Thành Nhân Q12 18w1 9b0 24w+ 1w0 20b1 6b0 8w03,00,015,0330
16Nguyễn Đình Hoàng Quân QTP 2b0 -1 20w1 6b0 14w0 18b½ 17w½3,00,012,5130
17Nguyễn Linh Quang Khang Q07 29b+ 4b0 10w0 14b½ 13w0 20w1 16b½3,00,011,5230
18Phạm La Chí Duy Q03 15b0 24w½ 13w0 21b½ 23b+ 16w½ 12b½3,00,09,5130
19Nguyễn Thành Đô Q09 5b0 27w+ 22w1 7b0 8w- -0 -02,00,011,0220
Cù Minh Khang Q05 28w+ 5w0 16b0 22w+ 15w0 17b0 11w02,00,011,0220
21Đoàn Phúc Nguyên QTĐ 14w1 6b0 12b0 18w½ 11b- -0 -01,50,09,0120
22Liên Quốc Minh Q10 25b+ 1w0 19b0 20b- -0 -0 -01,00,07,0110
23Lê Đăng Khoa Q04 1b0 10w0 14b0 -1 18w- -0 -01,00,04,0020
24Phạm Trọng Quý QTB 6w0 18b½ 15b- -0 -0 -0 -00,50,03,0010
25Trương Đình Bảo Q08 22w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000
Nguyễn Phạm Thành Nguyên QTĐ 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000
Dương Danh Toàn Q04 9w0 19b- -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000
Trần Xuân Tùng Q07 20b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000
Võ Trần Quang Trí Q06 17w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN