GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9

FederaciónDirector del TorneoÁrbitro principalControl de tiempoTournament typeFechaElo medio
Vietnam ( VIE )Trương Đức ChiếnHoàng Thiên90 minutesSistema Suizo2017/11/05 al 2017/11/191736

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1Nguyễn Lâm Thiên Q04 23w1 16b1 2w1 3w1 4b1 6w1 5b06,00,027,0630
2Trương Quang Đăng Khoa QTP 18b1 11w1 1b0 7b1 9w1 3w1 4w½5,50,022,5530
3Nguyễn Phú Huy Q01 24w1 20b1 10w1 1b0 8w1 2b0 9w15,00,022,0530
4Tống Phước Hoàng Minh Q03 22b1 6w1 7w½ 14b1 1w0 13w1 2b½5,00,022,0430
5Trần Ngô Minh Triết QTP 21b0 17w1 19b1 9w0 22w1 10b1 1w15,00,017,0530
6Trần Quang Anh Thuận QBT 14w1 4b0 16w1 12b1 7w1 1b0 8w½4,51,519,5430
7Lê Thái Học Q12 8b1 19w1 4b½ 2w0 6b0 16w1 13b14,51,018,5440
8Dương Tân Nguyên Q03 7w0 23b1 20w1 10b1 3b0 11w1 6b½4,50,517,5440
9Mai Ngọc Huy Q01 10w0 24b1 13w1 5b1 2b0 15w1 3b04,00,017,0440
Đoàn Minh Nguyên QGV 9b1 21w1 3b0 8w0 18b1 5w0 17b14,00,017,0440
11Nguyễn Đức Tín QTB 12b+ 2b0 12w0 22b1 14w1 8b0 15w14,00,015,0430
12Dương Minh Khôi QTB 11w- 15w1 11b1 6w0 13b0 18w1 14b14,00,014,0430
13Nguyễn Lê Khang Q05 15b½ 22w1 9b0 19w1 12w1 4b0 7w03,50,016,5330
14Nguyễn Đỗ Anh Minh QPN 6b0 18w1 21b1 4w0 11b0 -1 12w03,00,013,0230
Đoàn Nguyễn Minh Quân Q10 13w½ 12b0 17w½ 20b+ 16w1 9b0 11b03,00,013,0230
16Lý Đình Minh Mẫn Q12 26w+ 1w0 6b0 21w1 15b0 7b0 18w13,00,012,0330
17Trương Nguyên Khoa QBT 20w0 5b0 15b½ 18w0 -1 22b+ 10w02,50,07,5120
18Võ Hà Mỹ Quốc Q06 2w0 14b0 23w+ 17b1 10w0 12b0 16b02,00,09,0240
19Nguyễn Khương Nguyên Q07 25w+ 7b0 5w0 13b0 21w- -0 -01,00,07,0120
Nguyễn Hà Hồng Quân QPN 17b1 3w0 8b0 15w- -0 -0 -01,00,07,0120
Phạm Quang Trung Trực QGV 5w1 10b0 14w0 16b0 19b- -0 -01,00,07,0120
22Nguyễn Trần Nguyên Bảo Q10 4w0 13b0 24w+ 11w0 5b0 17w- -01,00,05,0120
23Nguyễn Thành Long Q02 1b0 8w0 18b- -0 -0 -0 -00,00,00,0010
Lê Hữu Phúc Q04 3b0 9w0 22b- -0 -0 -0 -00,00,00,0010
25Nguyễn Lê Đức Huy Q07 19b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000
Bùi Phước Thiện Q05 16b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN