مسابقات شطرنج انتخابی ناحیه یک ارومیه - مقطع ابتدایی پسران ، آبان 1396

FederaciónDirector del TorneoÁrbitro principalLugarTournament typeFechaElo medio
Irán ( IRI )Mr Masoud MoradiNA Majid MoradiOroomiehSistema Suizo2017/11/12 al 2017/11/131007

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 Niroomand Mohammadebrahim محمدابراهیم نیرومند 1362IRI108w1 37b1 62w1 3b1 17w1 4b1 2w1 5b1 9w19,00,050,046,042,5439,0
2 Ghorbani Parham پرهام قربانی 0IRI 41w1101b1 53w1 24b½ 6w1 23b1 1b0 8w1 3w17,50,050,045,541,0441,0
3 Jahangirzadeh Mahdi مهدی جهانگیرزاده 0IRI 47w1 5b1 26w1 1w0 20b1 16w1 14b1 4w1 2b07,00,054,048,545,0444,0
4 Hajiagha Parham پرهام حاجی آقا 1064IRI 82w1 61b1100w1 36b1 14w1 1w0 13b1 3b0 15w17,00,048,544,039,5431,5
5 Damya Aydin آیدین دمیا 1332IRI 92b1 3w0 46b1 78w1 36b1 28w1 8b1 1w0 14b17,00,047,544,038,5425,5
6 Aghsani Kiarash کیارش اغصانی 0IRI 89b1 15w1 38b0 27w1 2b0 64w1 28b1 24w1 16b17,00,045,541,038,0422,0
7 Rahmati Ata عطا رحمتی 0IRI 25b0 97w1 55b1 35b0 43w1 37w1 22b1 13w1 18b17,00,043,038,537,0405,5
8 Poorak Radin رادین پورک 0IRI 52w1 35b1 23w½ 63b1 24w1 17b1 5w0 2b0 25b16,50,046,542,039,0445,5
9 Najafi Elman المان نجفی 0IRI 13b0112w1 75b1 54w1 37b1 25w1 35b½ 23w1 1b06,50,044,540,535,5423,5
10 Kargari Mohammadmahdi محمدمهدی کارگری 0IRI 24w0 91b1 72w1 26b0 44w1 11b½ 52w1 32b1 29w16,50,042,038,035,5385,0
11 Sadeghi Noormohammad نورمحمد صادقی 0IRI 97b1 66w1 13b0 51b1 35w0 10w½ 81b1 30w1 23b16,50,039,536,033,0404,5
12 Pezhman Mobin مبین پژمان 0IRI 86w1 43b1 36w0 30b1 66w1 35b½ 23w0 57b1 26w16,50,039,035,533,5406,0
13 Damya Ramtin رامتین دمیا 0IRI 9w1 29b1 11w1 14b0 19w1 15b1 4w0 7b0 40w16,00,050,545,043,5426,0
14 Mousavi Moghaddam Yashar یاشار موسوی مقدم 0IRI111w1 76b1 51w1 13w1 4b0 18b1 3w0 19b1 5w06,00,047,543,540,5420,5
15 Layamoot Komeil کمیل لایموت 0IRI 21w1 6b0 22b1101w1 42b1 13w0 50b1 17w1 4b06,00,047,543,040,5414,5
16 Yousefi Taha طاها یوسفی 0IRI 87w1 57b1 19w1 18b1 23w0 3b0 51w1 31b1 6w06,00,046,041,539,0420,0
17 Akhzari Ermia ارمیا اخضری 0IRI 71w1 65b1 45w1 38b1 1b0 8w0 62w1 15b0 37w16,00,044,540,535,5414,5
18 Ghasemi Mehrdad مهرداد قاسمی 0IRI 56b1 79w1 27b1 16w0 29b1 14w0 38b1 35w1 7w06,00,044,540,037,5422,5
19 Koohi Saber صابر کوهی 0IRI 50b1 42w1 16b0 44w1 13b0 41w1 20b1 14w0 39b16,00,044,039,038,0418,0
20 Afrasiyabi Parsa پارسا افراسیابی 0IRI 32w1 23b0 61w1 40b1 3w0 65b1 19w0 38b1 35w16,00,043,539,036,5422,5
21 Abdi Amirmahyar امیرمهیار عبدی 0IRI 15b0 89w1 39b1 28w0 27b0 70w1 63w1 64b1 24b16,00,039,035,533,0395,0
22 Alizadeh Atila آتیلا علیزاده 0IRI 40w1 62b0 15w0 87b1 84w1 80b1 7w0 67b1 36w16,00,037,534,530,5383,5
23 Kiasat Aryan آرین کیاست 0IRI102w1 20w1 8b½ 33w1 16b1 2w0 12b1 9b0 11w05,50,051,045,543,5409,0
24 Zaki Seyyed Ariyan سیدآرین ذکی 0IRI 10b1 90w1 28b1 2w½ 8b0 79w1 32w1 6b0 21w05,50,049,044,541,5399,0
25 Ghorbani Alisa علیسا قربانی 0IRI 7w1 26b0 47w1 45b1 38w1 9b0 33w1 29b½ 8w05,50,046,541,539,5408,0
26 Sorkhabi Yasin یاسین سرخابی 0IRI 39b1 25w1 3b0 10w1 50b0 36w1 30b½ 27w1 12b05,50,046,041,039,0429,0
27 Moradi Hesam حسام مرادی 0IRI 48w1 30b1 18w0 6b0 21w1 31b½ 34w1 26b0 57w15,50,045,040,538,0388,5
28 Mobasher Mahdi مهدی مباشر 0IRI107w1 72b1 24w0 21b1 31w1 5b0 6w0 50w½ 58b15,50,044,040,037,0383,5
29 Rahbar Ali علی رهبر 0IRI 55b1 13w0 73b1 43b1 18w0 39w1 42b1 25w½ 10b05,50,043,539,037,0397,5
30 Faramarzi Radman رادمان فرامرزی 0IRI 95b1 27w0 70b1 12w0100b+ 56b1 26w½ 11b0 53w15,50,040,036,533,5370,5
31 Alizadeh Sepehr سپهر علیزاده 0IRI 38b0 64w1 80b1 67w1 28b0 27w½ 79b1 16w0 51b15,50,039,535,533,5398,5
32 Martookhzadeh Elvin الوین مرتوخ زاده 0IRI 20b0 50w½ 85b1 58w1 81b1 78w1 24b0 10w0 54b15,50,038,535,032,0391,0
33 Rahmani Mohammadamin رحمانی محمدامین 0IRI 34w½102b1 59w1 23b0 63w1 50w½ 25b0 51b½ 52w15,50,038,034,532,5400,5
34 Gholami Parham پرهام غلامی 0IRI 33b½ 83w1 78b0 69w1 79b0 60w1 27b0 59w1 50b15,50,037,033,531,5372,0
35 Hoseinalifam Arya آریا حسینعلی فام 0IRI 93b1 8w0 60b1 7w1 11b1 12w½ 9w½ 18b0 20b05,00,049,545,042,5393,0
36 Kashef Aydin آیدین کاشف 0IRI 60b1 68w1 12b1 4w0 5w0 26b0 44w1 47b1 22b05,00,046,542,039,5388,5
37 Jaafarzadeh Ehsan احسان جعفرزاده 0IRI 91w1 1w0 68b1 53b1 9w0 7b0 56w1 41w1 17b05,00,046,042,037,0392,0
38 Mokhtari Mehdi مهدی مختاری 0IRI 31w1109b1 6w1 17w0 25b0 66b1 18w0 20w0 77b15,00,044,040,037,0388,5
39 Heydarzadeh Amirmohammad امیرمحمد حیدرزاده 0IRI 26w0 94b1 21w0 47b1103w1 29b0 45w1 62b1 19w05,00,040,037,034,0380,0
40 Mohammadrezaei Araz آراز محمدرضایی 0IRI 22b0 48b1109w1 20w0 54b0 86w1 55b1 42w1 13b05,00,040,036,034,0373,5
41 Rahmati Iliyad ایلیاد رحمتی 0IRI 2b0 46w0112b1 90w1 76w1 19b0 43w1 37b0 71w15,00,039,536,532,0363,0
42 Ahmadzadeh Aliasghar علی اصغر احمدزاده 0IRI 80w1 19b0 87w1 62b1 15w0 45b1 29w0 40b0 74w15,00,039,035,533,0386,0
43 Ghoshooni Elshan ائلشن قشونی 0IRI103b1 12w0 56b1 29w0 7b0101w1 41b0 70w1 62b15,00,038,035,531,0374,0
44 Saeidi Ata عطا سعیدی 0IRI 88w1 51b0110w1 19b0 10b0 46w1 36b0 90w1 65b15,00,038,035,031,5372,0
45 Pirloo Rahyab رهیاب پیرلو 0IRI 73b1 54w1 17b0 25w0 55b1 42w0 39b0 88b1 63w15,00,038,034,532,0377,5
46 Hosseini Mirreza میررضا حسینی 0IRI 53w0 41b1 5w0 94b½ 59w½ 44b0 93b1 68w1 67w15,00,037,034,030,0356,5
47 Vahidi Erfan عرفان وحیدی 0IRI 3b0 92w1 25b0 39w0 87w1104b1 65w1 36w0 81b15,00,036,033,029,0387,0
48 Arak Mohammad محمد اراک 0IRI 27b0 40w0105b1 64w0108b+ 74b1 80w½ 79w+ 49w½5,00,034,531,529,0348,0
49 Maleki Radin رادین ملکی 0IRI 68b0 84w1 58b½ 50w0 86b½102b1 53w½ 78w1 48b½5,00,031,028,026,5357,5
50 Abbaspour Araz آراز عباس پور 0IRI 19w0 32b½ 96w1 49b1 26w1 33b½ 15w0 28b½ 34w04,50,044,539,538,5379,5
51 Imanzadeh Arman آرمان ایمان زاده 0IRI 69b1 44w1 14b0 11w0101b1 67w1 16b0 33w½ 31w04,50,043,039,036,5380,0
52 Ghanbariazar Vafa وفا قنبری آذر 0IRI 8b0103w1 79b½ 83w1 78b0 69w1 10b0 60w1 33b04,50,039,035,532,5366,0
53 Shahsavari Arshia عرشیا شهسواری 0IRI 46b1 75w1 2b0 37w0 65b0 82w1 49b½ 81w1 30b04,50,039,035,531,5372,0
54 Asgari Sahand سهند عسگری 0IRI 74w1 45b0 65w1 9b0 40w1 62b0 59w½ 83b1 32w04,50,038,534,532,0369,0
55 Gholami Amin امین غلامی 0IRI 29w0113b1 7w0 74b1 45w0103b1 40w0 56b½ 83w14,50,037,034,030,0345,0
56 Pourrajab Abolfazl ابولفضل پوررجب 0IRI 18w0 82b1 43w0109b+ 90b1 30w0 37b0 55w½ 85b14,50,036,032,530,0359,0
57 Ebad Inanloo Esmaeil اسماعیل عباد اینانلو 0IRI 83b½ 16w0 71b0 95w1 92b1 85w1 78b1 12w0 27b04,50,035,532,529,0349,0
58 Anvari Alireza علیرضا انوری 0IRI 70w1100b0 49w½ 32b0 71w1 63b0 84w1 80b1 28w04,50,035,532,030,0352,0
59 Pourkhatooni Nima نیما پورخاتونی 0IRI 81b½ 85w1 33b0 68w0 46b½ 73w1 54b½ 34b0 82w14,50,035,532,030,0348,5
60 Zolfi Mobin مبین زلفی 0IRI 36w0108b1 35w0 82b½ 88w1 34b0102w1 52b0 80w14,50,034,031,028,5371,5
61 Jaafarpour Abolfazl ابوالفضل جعفرپور 0IRI 98b1 4w0 20b0102b0 93w½ 95w1 69b0 91w1 78b14,50,032,530,025,5345,0
62 Movahhedi Ali علی موحدی 0IRI104b1 22w1 1b0 42w0 73b1 54w1 17b0 39w0 43w04,00,044,540,535,5376,5
63 Hosseini Mirali میرعلی حسینی 0IRI114b+ 78w½ 81b1 8w0 33b0 58w1 21b0 69w½ 45b04,00,039,536,033,0360,0
64 Mohammadi Sina سینا محمدی 0IRI 72w0 31b0 77w1 48b1102w1 6b0 66w1 21w0 69b-4,00,039,035,532,0345,5
65 Marandi Kamyar کامیار مرندی 0IRI 77w1 17w0 54b0 72b1 53w1 20w0 47b0 66b1 44w04,00,039,035,033,0362,0
66 Dorosti Amirreza امیررضا درستی 0IRI105w1 11b0 74w1100b+ 12b0 38w0 64b0 65w0 90b14,00,038,035,031,5353,0
67 Mozaffari Mohammadreza محمدرضا مظفری 0IRI109w0 99b1 76w1 31b0104w1 51b0 77w1 22w0 46b04,00,035,533,029,5322,5
68 Abdi Reza رضا عبدی 0IRI 49w1 36b0 37w0 59b1 80w0 84b½ 71w½ 46b0 88w14,00,035,032,030,0358,0
69 Teimoori Alireza علیرضا تیموری 0IRI 51w0 88b½ 86w1 34b0 72w1 52b0 61w1 63b½ 64w-4,00,034,531,529,0353,0
70 Molakhah Mobin مبین مولاخواه 0IRI 58b0111b1 30w0 73w0109b+ 21b0 76w1 43b0 86b14,00,034,531,528,5329,0
71 Moghaddasi Arya آریا مقدسی 0IRI 17b0107b½ 57w1 81w0 58b0 91w1 68b½ 75w1 41b04,00,034,031,528,0343,0
72 Alinezhad Amirhossein امیرحسین علی نژاد 0IRI 64b1 28w0 10b0 65w0 69b0 90w0105b1103b1 92w14,00,033,031,026,5343,0
73 Ghaffari Amirhossein امیرحسین غفاری 0IRI 45w0105b1 29w0 70b1 62w0 59b0 94w1 74b0 96b14,00,033,030,027,5334,5
74 Mottaghian Sadra صدرا متقیان 0IRI 54b0104w1 66b0 55w0 75b1 48w0 86b1 73w1 42b04,00,032,029,527,0337,0
75 Ebrahimzadeh Iman ایمان ابراهیم زاده 0IRI113w1 53b0 9w0 80b0 74w0 89b1 92w1 71b0 87b14,00,031,528,525,0328,5
76 Farivarniya Moein معین فریورنیا 0IRI 84b1 14w0 67b0103w0 41b0 96w1 70b0 93w1 89b14,00,030,028,024,0334,5
77 Abdoli Ali علی عبدلی 0IRI 65b0 80w0 64b0 89w1105b1 98w1 67b0 87w1 38w04,00,027,526,022,5340,0
78 Rezvani Arshiya عرشیا رضوانی 0IRI110w1 63b½ 34w1 5b0 52w1 32b0 57w0 49b0 61w03,50,040,536,533,5354,0
79 Nasiriniya نصیری نیا 0IRI 99w1 18b0 52w½ 88b1 34w1 24b0 31w0 48b- -03,50,039,536,533,5322,0
80 Mirjabbari Mobin مبین میرجباری 0IRI 42b0 77b1 31w0 75w1 68b1 22w0 48b½ 58w0 60b03,50,037,533,531,5337,5
81 Ghasemi Mani مانی قاسمی 0IRI 59w½ 96b1 63w0 71b1 32w0 83b1 11w0 53b0 47w03,50,037,033,530,5344,5
82 Ganji Amirhossein امیرحسین گنجی 0IRI 4b0 56w0 93b1 60w½ 83b0 53b0106w1 84w1 59b03,50,035,032,028,0343,0
83 Nazari Yashar یاشار نظری 0IRI 57w½ 34b0107w1 52b0 82w1 81w0 85b1 54w0 55b03,50,034,030,528,5342,0
84 Mohammadi Mohammadmahdi محمدمهدی محمدی 0IRI 76w0 49b0111w1110b+ 22b0 68w½ 58b0 82b0104w13,50,033,530,527,5313,5
85 Golabi Zirak زیرک گلابی 0IRI 96w½ 59b0 32w0 91b1 94w1 57b0 83w0 95b1 56w03,50,031,528,526,0318,0
86 Ghaffar Amir امیر غفار 0IRI 12b0 95w½ 69b0 96w+ 49w½ 40b0 74w0 94b1 70w03,00,034,531,528,0315,0
87 Kamran Raja رجا کامران 0IRI 16b0 98w1 42b0 22w0 47b0 99b1104w1 77b0 75w03,00,034,032,528,0320,0
88 Hassannezhad Matin متین حسن نژاد 0IRI 44b0 69w½ 95b1 79w0 60b0 93w½ 98b1 45w0 68b03,00,033,530,528,5328,0
89 Mehdinia Alisa علیسا مهدی نیا 0IRI 6w0 21b0102w0 77b0113w+ 75w0 97b1101w+ 76w03,00,033,030,526,0315,5
90 Hassanzadeh Ronin رونین حسن زاده 0IRI 94w1 24b0101w0 41b0 56w0 72b1103w1 44b0 66w03,00,032,530,027,0356,0
91 Vahed Parsa پارسا واحد 0IRI 37b0 10w0 92b½ 85w0112b+ 71b0 99w1 61b0 95w½3,00,032,029,525,5315,5
92 Khalilazar Amirmahdi امیرمهدی خلیل آذر 0IRI 5w0 47b0 91w½107b1 57w0 94b½ 75b0 98w1 72b03,00,031,530,024,5319,5
93 Sepehri Mahan ماهان سپهری 0IRI 35w0110b0 82w0 97w1 61b½ 88b½ 46w0 76b0103w13,00,031,529,026,5327,5
94 Seifi Yasin یاسین سیفی 0IRI 90b0 39w0 97b1 46w½ 85b0 92w½ 73b0 86w0106b13,00,030,027,525,0314,5
95 Nikmanesh Aliasghar علی اصغر نیک منش 0IRI 30w0 86b½ 88w0 57b0107w1 61b0101b1 85w0 91b½3,00,028,025,523,0324,5
96 Rezazadeh Mohammadamin محمدامین رضازاده 0IRI 85b½ 81w0 50b0 86b- 99w½ 76b0107w1104b1 73w03,00,027,526,023,0314,0
97 Hajiloo Ehsan احسان حاجیلو 0IRI 11w0 7b0 94w0 93b0106w0107b1 89w0105w1 98b½2,50,028,527,021,5306,0
98 Vahedi Arman آرمان واحدی 0IRI 61w0 87b0108w0111b+110b+ 77b0 88w0 92b0 97w½2,50,027,024,522,5290,0
99 Dereshki Aryan آرین درشکی 0IRI 79b0 67w0103b0105w½ 96b½ 87w0 91b0106b½107w12,50,025,023,520,5301,0
100 Panahi Ali علی پناهی 0IRI112b1 58w1 4b0 66w- 30w- -0 -0 -0 -02,00,037,034,030,0205,0
101 Yaaghoobi Reza رضا یعقوبی 0IRI -1 2w0 90b1 15b0 51w0 43b0 95w0 89b- -02,00,036,533,529,0291,0
102 Abbasalinezhad Hadi هادی عباسعلی نژاد 0IRI 23b0 33w0 89b1 61w1 64b0 49w0 60b0 -0 -02,00,036,033,030,5276,5
103 Raminfard Mohammadmahdi محمدمهدی رامین فرد 0IRI 43w0 52b0 99w1 76b1 39b0 55w0 90b0 72w0 93b02,00,033,030,028,0322,5
104 Bahman Arshia عرشیا بهمن 0IRI 62w0 74b0113w1108b+ 67b0 47w0 87b0 96w0 84b02,00,030,027,025,0313,0
105 Navid Daniyal دانیال نوید 0IRI 66b0 73w0 48w0 99b½ 77w0106b½ 72w0 97b0 -12,00,028,526,024,5263,5
106 Noori Amirhossein امیر حسین نوری 0IRI -0 -0 -0 -0 97b1105w½ 82b0 99w½ 94w02,00,028,526,023,5155,5
107 Ahmadzadeh Aytan آیتان احمدزاده 0IRI 28b0 71w½ 83b0 92w0 95b0 97w0 96b0 -1 99b01,50,027,525,022,0265,0
108 Khalifeh Amirreza امیررضا خلیفه 0IRI 1b0 60w0 98b1104w- 48w- -0 -0 -0 -01,00,033,031,024,0189,5
109 Allahbakhsh ا... بخش 0IRI 67b1 38w0 40b0 56w- 70w- -0 -0 -0 -01,00,031,529,026,5203,0
110 Hajipour Peyman بیمان حاجی بور 0IRI 78b0 93w1 44b0 84w- 98w- -0 -0 -0 -01,00,029,026,524,0183,0
111 Khobehi Kasra کسری خوبهی 0IRI 14b0 70w0 84b0 98w- -1 -0 -0 -0 -01,00,027,025,021,0156,5
112 Farid Gholami فرید غلامی 0IRI100w0 9b0 41w0113b½ 91w- -0 -0 -0 -00,50,530,528,524,0190,0
113 Neamati Mirreza امیررضا نعمتی 0IRI 75b0 55w0104b0112w½ 89b- -0 -0 -0 -00,50,524,022,519,5172,5
114 Sojoodi Artin آرتین سجودی 0IRI 63w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,026,024,521,043,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN