مسابقات شطرنج بانوان بالای 26 سال شرکت ملی نفت ایران

OrganizadorFederaciónControl de tiempoLugarTournament typeFechaElo medio
Oil ComanyIrán ( IRI )90 min+ 30 sec incerement from move oneMahmoudabadSistema Suizo2017/11/111084

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Shekari Zeynab 1720IRI 5w1 11b1 12w1 3b1 2w4,00,08,06,0
2 Sharifi Samira 1543IRI 26b1 13w1 4b1 8w1 1b4,00,08,06,0
3 Barzan Zahra 1410IRI 21b1 14w1 15b1 1w0 5b3,00,08,06,0
Fard Bahreini Nahid 1280IRI 17w1 19b1 2w0 11b1 10w3,00,08,06,0
5 Amiri Parvaneh 0IRI 1b0 21w1 16w1 12b1 3w3,00,07,05,5
6 Khalili Masoomeh 1469IRI 11w0 7b1 19w1 17b1 8b3,00,07,05,0
7 Rashidi Farahnaz 0IRI 28b1 6w0 13b1 15w1 9b3,00,07,05,0
8 Amini Azita 0IRI 18b1 25w1 27b1 2b0 6w3,00,06,55,5
9 Aghighi Mansoureh 0IRI 16b1 12w- 22w1 20b1 7w3,00,06,55,0
10 Chabok Negin 0IRI 14b0 24w1 18w1 23b1 4b3,00,04,53,5
11 Hakimi Forouzan 0IRI 6b1 1w0 14b1 4w0 18b2,00,010,07,0
12 Sarikhani Parvin 0IRI 29w1 9b+ 1b0 5w0 13b2,00,09,07,0
13 Khodadadi Mones 0IRI 27w1 2b0 7w0 22b1 12w2,00,08,07,0
14 Pormarefat Vafa 0IRI 10w1 3b0 11w0 21b1 19w2,00,08,06,0
15 Ahadi Leila 0IRI 22w1 20b1 3w0 7b0 16w2,00,08,06,0
16 Koraei Zohreh 0IRI 9w0 29b+ 5b0 27w1 15b2,00,07,56,5
17 Hosseinour Vahideh 0IRI 4b0 23w1 25b1 6w0 20b2,00,07,06,0
18 Namdar Raziyeh 0IRI 8w0 -1 10b0 26b1 11w2,00,07,06,0
19 Kondori Nasrin 0IRI 24b1 4w0 6b0 25w1 14b2,00,06,56,0
20 Nayebi Samireh 0IRI 23b1 15w0 24b1 9w0 17w2,00,06,55,5
21 Heydari Eshrat 0IRI 3w0 5b0 -1 14w0 27b1,00,08,06,0
22 Mehrjo Shahnaz 0IRI 15b0 28w1 9b0 13w0 23b1,00,07,55,5
23 Amiri Leyli 0IRI 20w0 17b0 29b1 10w0 22w1,00,07,05,0
24 Abedini Nahid 0IRI 19w0 10b0 20w0 29b+ 26b1,00,07,05,0
25 Seyed Sajadi Shahrzad 0IRI -1 8b0 17w0 19b0 28w1,00,07,05,0
26 Chegeni Shayesteh 0IRI 2w0 27b0 28b1 18w0 24w1,00,06,55,5
27 Abedini Efat 0IRI 13b0 26w1 8w0 16b0 21w1,00,06,55,0
28 Bastami Leila 0IRI 7w0 22b0 26w0 -1 25b1,00,05,04,0
29 Beheshti Rafat 0IRI 12b0 16w- 23w0 24w- -00,00,04,53,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN