دهمین دوره مسابقات شطرنج بازنشستگان وپیشکسوتان استان گلستان -گرگان 2017/11/10

OrganizadorFederaciónDirector del TorneoÁrbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeFechaElo medio
خانه مهر باز نشستگان استان گلستانIrán ( IRI )Amir Latifi, Seid Morteza (12524476)Manoochehri Rad, Hosseinali (12588890)15 minutes for game with 5 seconds increment from move 1GorganSistema Suizo2017/11/101333

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Asnaashari Mohammad Ebrahim 1708IRI 6b½ 8w1 15b1 2w1 3b1 4b15,50,019,516,5
2 Roshani Rahmatollah 0IRI 13b1 10w1 4b½ 1b0 6w1 11w14,50,019,016,0
3 Manoochehri Rad Hosseinali 1630IRI 20b1 9w1 16b1 4w½ 1w0 7b14,50,018,516,0
4 Naderian Farhad 1609IRI 19w1 7b1 2w½ 3b½ 5b1 1w04,01,022,018,5
5 Nikzad Farzad 1658IRI 7w0 14b1 17w1 16b1 4w0 9b14,00,015,513,0
6 Mobaser Morad 1230IRI 1w½ 15b0 9b1 8w1 2b0 10w13,50,019,016,0
7 Babakordi Mosa Alreza 1186IRI 5b1 4w0 11b1 12b1 10w½ 3w03,50,018,515,5
8 Rahimi Salehberdi 0IRI 15w½ 1b0 18w1 6b0 17w1 16b+3,50,015,514,0
9 Valiollahi Alireza 1309IRI 11b1 3b0 6w0 19w1 13b1 5w03,00,017,515,0
10 Sherafat Nia Mohamad 1530IRI 18w½ 2b0 14w1 15w1 7b½ 6b03,00,016,514,0
11 Aminifard Mohammad Ebrahim 1712IRI 9w0 18b1 7w0 17b1 12w1 2b03,00,015,514,0
12 Iri Gol Mohammad 1737IRI 14b1 16w0 13b1 7w0 11b0 15w13,00,014,011,5
13 Hosseini Rooh Ollah 1402IRI 2w0 19b1 12w0 18b1 9w0 -13,00,013,512,5
14 Amir Latifi Seid Morteza 1325IRI 12w0 5w0 10b0 -1 19b1 18w13,00,012,011,0
15 Iri Zaher 1420IRI 8b½ 6w1 1w0 10b0 16w1 12b02,50,018,015,0
16 Amerian Mohammad Reza 1531IRI 17b1 12b1 3w0 5w0 15b0 8w-2,01,017,014,5
17 Rabbani Gholamreza 0IRI 16w0 21b+ 5b0 11w0 8b0 19w12,00,014,512,5
18 Rafatpanah Mahmood 0IRI 10b½ 11w0 8b0 13w0 -1 14b01,50,014,011,5
19 Sharbatdar Mohammad Mehdi 0IRI 4b0 13w0 -1 9b0 14w0 17b01,00,013,512,0
20 Poulad Mohammad Khalil 0IRI 3w0 -0 -0 -0 -0 -00,00,013,512,0
21 Yanesari Hamid 0IRI -0 17w- -0 -0 -0 -00,00,012,511,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN